Jaka powinna być dylatacja pomiędzy ościeżnicą a otworem okiennym?

Prawidłowa dylatacja czyli szerokość szczeliny to 10 mm do 30 mm na stronę. Do uszczelnienia szczeliny wykorzystujemy piankę poliuretanową lub taśmę rozprężną. W sytuacji kiedy profil zacznie się rozszerzać pod wpływem wzrostu temperatury latem, dylatacja 5mm może się okazać zbyt mała.

Brak mikro wentylacji?

Okna nie mają mikrowentylacji, na oknach w okresie zimowym zbiera się woda. Aby uniknąć tego rodzaju problemu należy zamontować nawietrzakk np. Brookvent lub Aereco w każdym pomieszczeniu.

Brak stalowych wzmocnień w profilach?

W przypadku braku (lub zastosowania zbyt cienkich) stalowych wzmocnień w profilach PVC skrzydła mogą się odkształcać.